Hyb Cymunedol

Croeso i Hyb Cymunedol Iorwerth Arms

Gwirfoddoli

Os oes diddordeb ganddoch wirfoddoli i fod yn rhan o "Cynllun Tro Da Bryngwran" – er mwyn helpu yr henoed a’r bregus gyda siopa, nol presgripsiwn ayyb – yna cysylltwch a ni iorwertharms@gmail.com.

 

Digwyddiadau yr Hyb Cymunedol

Cyfyngiadau Covid-19

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 nid oes modd cynnal unrhyw ddigwyddiadau yn y dafarn ar hyn o bryd ond Rydym yn gobeithio ac edrych ymlaen i lacio’r cyfyngiadau fel bod modd ini ail gynnal y Te Prynhawn misol 

 

Cysylltu â Ni

Iorwerth Arms, Bryngwran, Ynys Mon. LL65 3PP

07821483154

post@iorwertharms.cymru

@BryngwranCymunedol

Oriau Agor

Dydd Llun - Iau: 5pm - 9pm

Dydd Gwener: 4pm - 11pm

Dydd Sadwrn: 12pm - 11pm

Dydd Sul: 12pm - 9pm

Digwyddiadau i Ddod

  • Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ni chaniateir i ni gynnal adloniant byw, cerddoriaeth jiwcbocs na darlledu chwaraeon ar hyn o bryd. Byddwn yn gobeithio y bydd y canllawiau'n newid ar hyn a byddwn yn adfer yr holl bethau a arferai wneud yr Iorwerth yn dafarn adloniant o'r radd flaenaf cyn gynted ag y caniateir i ni.

 

© 2022 Iorwerth Arms. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.