Bwyd a Diod

Bwydlen Eistedd Mewn & Tecawe

Ar gael: Dydd Iau - Dydd Gwener - Dydd Sadwrn - Dydd Sul

Dydd Iau & Gwener: 5pm - 9pm
Dydd Sadwrn: 3pm - 9pm 
Dydd Sul: 12pm - 4pm (Nodyn: dylid archebu cinio dydd Sul TECAWE ymlaen llaw ar y dydd Sadwrn)

Dechreuwyr a Byrbrydau

 • Cawl Cartref y Dydd gyda Rholyn Bara a Menyn- £ 4.25
 • Pate Afu Cyw Iâr - gyda thost siytni tomato a thost cyflawn - £ 4.50
 • Hummus Cartref - gyda Pitta wedi'i dostio: £ 4.25 (v)
 • Cacennau Pysgod Eog Cartref - gyda Saws Melys Chilli: £ 4.75
 • Salad Cesar - Gem Babi, Cyw Iâr, Bacwn, Anchovies, Parmesan a Croutons mewn Saws Cesar: £ 5.25
 • Bara Garlleg: 2.95 (v)
 • Bara Garlleg gyda Chaws: £ 3.75 (v)

Prif Brydau

 • Hadock Cytew Ffres Cwrw - gyda Sglodion, Pys Mushy a Saws Tartare Cartref: £ 9.25
 • Lasagne Cartref - Dewis gyda Sglodion, Salad neu Bara Garlleg: £ 7.95
 • Afu Oen  - gyda Bacwn, Stwnsh Mwstard a Llysiau: £ 7.50
 • Stêc Gammon 16oz - gyda Dau Wy wedi'i Ffrio, Sglodion a'ch dewis o Bys, Saalad neu Lysiau: £ 8.95
 • Salad Cesar - Gem Babi, Cyw Iâr, Bacwn, Anchovies, Parmesan a Croutons mewn Saws Cesar: £ 8.95

Chillis & Cyri (Mae ein holl gyri a tsili yn dod gyda sglodion, reis neu hanner a hanner yr un)

 • Chilli Con Carne: £ 7.95
 • Chilli Llysieuol: £ 7.96 (v)
 • Cyri Cyw Iâr: £ 7.95
 • Korma Tatws Melys: £ 7.95

Byrgyrs (Mae ein Byrgyrs i gyd yn dod ar Fyn Brioche gyda Sglodion a Coleslaw Cartref)

 • 6oz ByrgyrCaws (Cig Eidion Cymru): £ 6.25
 • Byrgyr Caws a Bacwn 12oz - dau Byrgyrs Cig Eidion Cymreig 6oz gyda Chaws a Bacwn: £8.95
 • Byrgyr Quorn: £ 6.75 (neu ddyblu gyda Byrgyr Quorn ychwanegol am £ 2)
 • Byrgyr Pysgod - Haddock Cytew Ffres Cwrw gyda'n Saws Tartare ein hunain: £ 7.95

I Archebu:

 Symudol: 07532739435 (Noder mae RHAID ffonio y rhif yma a nid rhif y dafarn i archebu bwyd) 

 

 

Cysylltu â Ni

Iorwerth Arms, Bryngwran, Ynys Mon. LL65 3PP

07821483154

post@iorwertharms.cymru

@BryngwranCymunedol

Oriau Agor

Dydd Llun - Iau: 5pm - 9pm

Dydd Gwener: 4pm - 11pm

Dydd Sadwrn: 12pm - 11pm

Dydd Sul: 12pm - 9pm

Digwyddiadau i Ddod

 • Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ni chaniateir i ni gynnal adloniant byw, cerddoriaeth jiwcbocs na darlledu chwaraeon ar hyn o bryd. Byddwn yn gobeithio y bydd y canllawiau'n newid ar hyn a byddwn yn adfer yr holl bethau a arferai wneud yr Iorwerth yn dafarn adloniant o'r radd flaenaf cyn gynted ag y caniateir i ni.

 

© 2022 Iorwerth Arms. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.